VÅR FÖRSAMLING

Centrumförsamlingen i Forserum är en församling ansluten till Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen. Församlingen består av cirka 230 personer, de flesta boende i och runt Forserum. Vår gemenskap samlas runt vår längtan efter relationen med Gud och vi har ett stort hjärta för unga människor. Omkring 200 barn och ungdomar är regelbundet med i vår verksamhet.

Våra ledord kärlek, tro och hopp vill vi göra verklighet av gentemot Gud, oss själva och andra människor. Vi önskar och strävar efter att kärleken, tron och hoppet får göra skillnad i varje människas liv. Därför vill vi att vår församling är en plats dit vi kan komma, möta Gud och växa i tro och gemenskap med varandra. En gemenskap där människor av olikheter och mångfald får plats. Vi vill sträcka ut en hjälpande hand till den som behöver och låta vår tro få bli till handling.

Vår församling är öppen för dig som önskar delta i gemenskapen och som vill ha en mötesplats mitt i vardagen. En plats där vi är älskade av Gud för dem vi är, delar livet och bör varandras bördor.

Vår tro
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv,” Johannes evangelium 3:16.

Vår församlingsgemenskap bekänner oss till tron på att Jesus Kristus är Guds Son, Gud själv och alla människors räddning. Vi tror att Jesus Kristus är enda vägen till Gud och att han uppenbarar sanningen om Gud och människan. Till grund för vår tro utgår vi från Bibeln, apostoliska och nicenska trosbekännelserna samt Lausannedeklarationen som riktmärke.

Vi strävar efter att lära känna Jesus genom att umgås med honom och genom att läsa Bibeln. Vi tror att Bibeln – Guds ord – har kommit till genom en process som Gud själv har övervakat. Därför tror vi att Gud talar genom Bibeln för att visa oss vägen, sanningen och livet och vi tror att Gud gör något personligt i enskilda människors liv så att vi kan uppleva hans kraft.

Utifrån denna tro delar vi livet och vår gemenskap rymmer många uppfattningar i olika frågor. Livet ska levas i gemenskap och vi tror att vi berikas av varandra genom att ta del av varandras erfarenheter för att växa vidare.