Välkommen!

Centrumförsamlingen Forserum är en kyrka som samlas runt vår tro på kristendomens Gud såsom
den är beskriven i Bibeln.
 
Vår längtan är att Du ska kunna känna dig hemma här och att de tillfällen då vi träffas ska vara öppna, enkla och präglade av Guds längtan.
 
Tillsammans får vi följa vår längtan efter Gud i den takt som är god för dig.
ck entre (8)2

Centrumförsamlingen Adress: Centrumplan 7, 571 77 Forserum Telefon: 0380-290 80 E-post: pastor@centrumforsamlingen.se