MÖTESPLATSER

 

Gudstjänst

Söndagar 10.00

Varje söndag kl 10:00 träffas vi för att fira Gudstjänst tillsammans. Det är en rörelse som vi delar med den världsvida kyrkan. I centrum finns Gud själv, närvarande! Vi firar nattvard, vi läser ur bibeln, vi sjunger tillsammans till tröst och vägledning, vi tillber Gud i ord, ton och tystnad. Det är pelarna som bär Gudstjänsten. Gudstjänstkulturen runt det är formad av tradition och plats, de människor som finns här. 

Våra Gudstjänster är en plats för dig som längtar efter något större i livet. Det är en plats där man kan få komma och känna in, vandra med, i den takt som är lämplig för dig. Vi inbjuder alltid till förbön och samtal och till att få tända ett ljus i ljusbäraren.

 

Kontaktperson:

Jakob 070 - 950 45 94

 

Hemgrupper

Tid bestäms i gruppen

En hemgrupp är en mindre grupp med ca 5-10 personer som träffas för att dela livet, ha gemenskap, samtal och bön. Hur ofta och på vilket tid man träffas är olika mellan grupperna men ett är gemensamt för alla grupper och det är att man vill lära känna varandra mer. Vi tror att det är bra med nära relationer till varandra, och hemgruppen är en hjälp i detta. Några grupper är igång och vi håller på att starta fler. Vill du vara med i en grupp är du välkommen att höra av dig!

 

Kontaktperson:

Jakob 070 - 950 45 94

 

11-Kaffe

Se program för tid

En träff för alla som är lediga dagtid! Mötesplatsen består av kaffe och trevlig gemenskap. Varje gång brukar vi ha någon form av underhållning, musik eller någon som berättar. För att se nästa träff hänvisar vi till vår kalender eller vårt programblad.

 

Kontaktperson:

Britt-Marie och Frank 0380 - 203 20
Beryl 036 - 13 41 90

 

Jul Framme

Se program för tid

I december varje år genomför vi en stor julmusikal, vi kallar den för Jul-Framme. En samling i två akter med humor, allvar, sång och musik, både traditionella julsånger och nyskrivna julsånger. Här medverkar barnkör, solister, grupper och en stor kör. Musikerna håller hög klass såsom ljud och ljus. Vi bygger om vår kyrksal och erbjuder tre olika sittningar. Detta är en populär tradition i Forserum som brukar locka runt 600 besökare varje jul.

 

Kontaktperson:

Cissi 0703 - 01 35 36