SMÅGRUPPER
Centrumförsamlingen i Forserum vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Vi ser smågruppen som ett komplement till den stora gudstjänsten och en naturlig del av församlingslivet och att smågruppen kan vara den lilla och nära gemenskapen.
 
En grupp har som främsta gemensamma mål att främja vänskap och relationer, förankra och fördjupa tron på Jesus och utmana till ett liv i gemensam efterföljelse till Jesus. Alla är välkomna i smågruppsarbetet oavsett om du är medlem i församlingen eller inte.
 
Vad är en smågrupp
En liten grupp på ca 6-12 personer som oftast samlas i hemmen för att lära känna Gud och varandra bättre. Smågrupperna ser olika ut, det kan vara till exempel tjejgrupper, grupper med barnfamiljer, medelåldersgrupper osv. En mängd saker kan påverka hur ofta gruppen kommer samman, var den samlas eller vad den gör när den träffas:
Familjesituation, geografiskt läge, typ av boende, ålder och intressen.
 
Hur fungerar en smågrupp?
Varje grupp har en ledare som håller samman gruppen men är också den som har kontakten med pastorn. Gruppen bestämmer själv hur samlingen utformas men en av hörnstenarna är alltid gemensam bön för varandra och församlingen, Bibel, samtal och fika. D
et finns några riktmärken för en smågrupp att ta vara på, dessa är bland annat:
- Gruppen vårdar varandras förtroende.
- Gruppen är öppen för att ta emot nya människor. Den bör växa för att kunna delas.
- Gruppen är en plantskola för olika andliga gåvor och en plats där du växer och utvecklas som människa och kristen.
- Gruppen är en plats där du får känna dig delaktig och bekräftad, sedd och även dela med dig av dina erfarenheter.
- Gruppen är en plats där du tillsammans med andra studerar livsfrågor och lovsjunger Gud.


För att stärka gruppens gemenskap uppmuntras ni att göra någon aktivitet tillsammans ibland: en utflykt, en fest eller bara äta en måltid ihop utan något särskilt program.


Är du intresserad av att vara med i en smågrupp?

Kontakta Jakob på: jakob.svensson@centrumforsamlingen.se eller tel.nr: 0709 - 504 594